Markkinointiviestintä myynnin perustana

Markkinointi koostuu palvelun muodostamisesta, hinnoittelemisesta, saatavuudesta sekä markkinointiviestinnästä, johon puolestaan kuuluu kaikki myyntiin liittyvä viestintä - niin suullinen, kirjallinen kuin kuvallinenkin. Markkinointiviestintää voi tehdä sekä suoraan asiakkaille, että erilaisille sidosryhmille. Markkinointiviestintätyö voi olla henkilökohtaista myyntityötä, mainontaa, myynnin edistämistä eri keinoin tai tiedotus- sekä suhdetoimintaa. Hyvä markkinointiviestintä on ensisijaisen tärkeä osa myyntityötä.

25 Feb 2019