Etusivu

Stellatum Oy tilaajapalvelu

Tilaajapalvelu/lehden nimi
PL 115, 30101 Forssa
Puhelin 03 4246 5301
Faksi 03 4246 5341Kotimaisten kielten keskus täyttää 40 vuotta

Kotimaisten kielten keskus perustettiin vuonna 1976, jolloin koottiin yhteen monia suomen ja sen sukukielten sekä ruotsin kielen alalla toimivia organisaatioita ja hankkeita. Näin valtiovalta yritti turvata keskeisten ja pitkäjänteisten kulttuurihankkeiden rahoituksen. Viime vuosina Kotuskin on ollut leikkausten kohteena, mikä on vaikuttanut paitsi sen kokoon myös siihen, millaiseksi työn sisältöä on suunnattu.Tietosuojan julkaiseminen on päättynyt

Tietosuoja-lehden julkaiseminen päättyi numeroon 4/2015. Asiasta on sovittu lehteä tuottavien tahojen: tietosuojavaltuutetun toimiston, Viestintäviraston, tietosuojalautakunnan, Patentti- ja rekisterihallituksen ja Stellatum Oy:n kesken.

Lehden julkaisemisen päättyminen merkitsee sitä, että Tietosuojan tilaaja- ja asiakasrekisterit tullaan hävittämään, kun tietojen käsittelyyn ei enää ole tarvetta. Myös verkkolehden käyttäjärekisteri sekä uutiskirjeen postitusrekisterit hävitetään.

1.1.2016 alkaen
lehden numerot vuosilta 2008–2015 ovat kaikille luettavissa verkossa osoitteessa www.tietosuoja-lehti.fi.Språkbruk myös verkossa!

Språkbruk on myös verkossa osoitteessa www.sprakbruk.fi. Verkossa ovat luettavissa nyt lähes kaikki lehden numerot vuodesta 1981 alkaen.

Lehdistä leikattua